Logo

QRUI

BY THAIGUILD.COM

Bring Your QR Code to Life with "QRUI"

QRUI is a free QR Code Reader, Generator and Design tool.

Get Started
Desktop Screen

Web Version

เครื่องมือสำหรับสร้าง QR Code ฟรี บนเว็บบราวเซอร์ รองรับ Chrome, Firefox, Microsoft Edge และ Safari มีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

 • - สร้าง QR Code หลากหลายประเภท เช่น ข้อความ ลิงค์
 • - สร้าง QR Code รับเงินพร้อมเพย์ PromptPay
 • - มีรูปแบบ QR Code ให้เลือก
 • - แก้ไขสี, รูปแบบ และอื่นๆ
 • - ใส่รูปภาพหรือโลโก้ลงใน QR Code
 • - ดาวน์โหลดและแชร์ลงโซเชียลต่างๆ

Mobile Version

เครื่องมือสำหรับสแกนและสร้าง QR Code ฟรี บนมือถือ รองรับ Android และ IOS(ในอนาคต) มีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

 • - สแกน QR Code และ Barcode ได้
 • - สแกน QR Code จากไฟล์รูปภาพได้
 • - สแกน QR Code จากรูปภาพที่แชร์จากแอพอื่นได้
 • - รับข้อความหรือลิงค์ ที่แชร์จากแอพอื่นได้
 • - สร้าง QR Code หลากหลายประเภท เช่น ข้อความ ลิงค์
 • - สร้าง QR Code รับเงินพร้อมเพย์ PromptPay
 • - สามารถลบหรือแก้ไข QR Code ได้
 • - มีรูปแบบ QR Code ให้เลือก
 • - แก้ไขสี, รูปแบบและอื่นๆ
 • - ใส่รูปภาพหรือโลโก้ลงใน QR Code
 • - ดาวน์โหลดและแชร์ลงโซเชียลต่างๆ
About

About Us

"QRUI" แอพสำหรับสแกน สร้าง และออกแบบ QR Code ฟรี รองรับทั้งเว็บไซต์และมือถือ

Team

มีปัญหาการใช้งาน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง หรือสอบถามด้านอื่นๆ สามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ gitaddcommitpush@gmail.com

Manual

คู่มือและวิธีใช้งาน เพิ่มเติม

วิธีสร้าง QR Code แบบใส่ข้อมูลในการอีเมล์ (Email)

วิธีการอำนวยความสะดวกในการส่งอีเมล์ สามารถสแกนและส่งอีเมล์โดยมีรายละเอียดในการส่ง เช่น อีเมล์ผู้รับ หัวข้อ และข้อความ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้าง QR Code รับชำระเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)

เป็นวิธีเพื่มความสะดวกในการรับชำระเงิน เพียงแค่สแกน QR Code ก็สามารถชำระเงิน ได้แล้ว มีวิธีการสร้างดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม

ปรับแต่งทั่วไป

ในเมนูนี้สามารถแก้ไขสี QR Code และสีพื้นหลัง ปรับระยะห่าง ปรับความหนาและสีของขอบ รวมทั้งปรับความมนของขอบได้ด้วย...

อ่านเพิ่มเติม